Aktuálně 136 AED

Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji

   

Aktuality

29. 1. 2018 - AED zachraňují stále častěji, šanci na život dávají pacientům každého věku

V roce 2017 byl systém „first respondent“ aktivován v 311ti případech. Díky včasné a kvalitní pomoci s použitím automatizovaných externích defibrilátorů (AED) se podařilo v terénu zachránit 113 pacientů. Úspěšnost systému nejvíce dokládají příběhy konkrétních zachráněných, kteří by bez fungujícího záchranného řetězce a spolupráce first responderů s AED zemřeli a nebo skončili s těžkým neurologickým postižením. Právě takové, jaké Vám dnes představíme.

Příběhy zachráněných
Dne 22.12.2017 byl starší muž během hraní volejbalu postižen náhlou zástavou oběhu. Na místě události byl jako svědek v civilu profesionální hasič, který správně vyhodnotil, že je muž v bezvědomí a nedýchá normálně, a proto okamžitě zahájil resuscitaci. Další svědci volali na tísňovou linku 155. Operátorka okamžitě zajistila výjezd skupiny ZZS a přes KOPIS předala požadavek na pomoc „first respondera“ s dostupným AED. Až do příjezdu jednotky SDH Bratčice situaci na místě ve velice vypjaté situaci zvládal hasič, který neúnavně pokračoval v resuscitaci. Za pomoci podání výboje AED se dobrovolným hasičům a jednotce z PS Židlochovice podařilo dát pacientovi úspěšný výboj, který zvrátil patologickou srdeční aktivitu, a obnovit krevní oběh. Muž se po asi 10ti minutách od vzniku události probral k vědomí, následně si ho převzal tým ZZS a za odborné lékařské péče ho transportoval do nemocnice.
„Největší šanci na přežití mají pacienti, pokud je jejich srdeční zástava tzv. spatřená a je okamžitě zahájena kvalitní resuscitace a rychle dostupné AED. Tento muž by bez pomoci zemřel a jeho příběh je jasným dokladem toho, že ani délka KPR, ani věk nemusí být faktorem, který má vliv na kvalitní přežití“ uvedla autorka projektu MUDr. Barbora Truksová Zuchová.

K další úspěšné resuscitaci za pomoci AED došlo jen pár dní poté, dne 1.1.2018, u teprve 23tiletého muže. Mladík byl postižen náhlou zástavou oběhu v domácím prostředí. Bez jakýchkoli varovných příznaků si mladý muž začal stěžovat na nepříjemný pocit na hrudi a okamžitě za přítomnosti blízkých ztratil vědomí. Hovor na tísňovou linku byl komplikovaný ztrátou signálu, operátorky však okamžitě vyslaly týmy ZZS a dostupnou jednotku SDH s AED z obce Březí. Hasiči byli u pacienta během několika minut a okamžitě zahájili resuscitaci. AED doporučilo výboj a mladíkovi se dostala rychlá a kvalitní pomoc a opakovaná defibrilace ještě před příjezdem týmu ZZS. Posádky ZZS z Mikulova a Hrušovan nad Jevišovkou následně převzaly resuscitaci a pokračovaly v odborné přednemocniční péči za pomocí léků a přístrojů. Společnými silami se u mladíka v terénu podařilo obnovit krevní oběh a ten se postupně probral k vědomí. Už po několika dnech v nemocnici bylo jasné, že se mladý muž bude moci navrátit k plnohodnotnému životu bez zdravotních následků.

AED zvyšuje naději na přežití až na 80 procent
V Jihomoravském kraji je ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční příhodou přibližně 700 lidí. Zhruba polovina z nich přímo v terénu zemře. Jen 5-15 procent pacientů má to štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života, a to díky poskytnutí včasné pomoci. S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10 procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED, která vždy musí být zkombinovaná s masáží hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj,který dá člověku defibrilátor.

Co je to AED
Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace.

Defibrilace je odborný postup, který je schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu vedoucí k zástavě oběhu. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátorka jim pomocí tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou nejbližší externí defibrilátor v případě, že je k dispozici, a jak s ním mají pracovat. Pokud je v dané oblasti dostupný defibrilátor u složek IZS, vyšle operátorka na místo kromě výjezdové skupiny ZZS i nejbližší jednotku s AED. V praxi tedy na místo události přijíždí obratem například hasiči nebo policisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do doby příjezdu týmu ZZS.

K aktivaci AED dochází v Jihomoravském kraji každý den
Systém začal vznikat v městě Brně v roce 2013 ve spolupráci ZZS JmK, Magistrátu města Brna, Fakulty Sportovních studii MU, nadace KB Jistota a dalších partnerů. Postupně se rozvíjel zapojením klíčových partnerů a to HZS a PČR do nynější podoby, kdy je v Jihomoravském kraji registrováno celkem 135 AED. K aktivaci AED dochází každý den minimálně jednou. V roli „first responderů“ zasahují příslušníci HZS, PČR, jednotky SDH, nově i městská policie Brno, a dále AED v rukou soukromníků.
Systém se i nadále rozšiřuje, jen koncem loňského roku přibylo v rámci Brna dalších 27 AED, které financoval Magistrát města Brna. Další rozvoj je možný také díky podpoře evropských projektů.

29. 11. 2017 - Brno rozšiřuje síť AED. Díky okamžité pomoci vrátily do života už desítky pacientů v kraji.

O 27 nových přístrojů se rozšíří síť automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v Brně. Nové AED dnes zástupci města předali 19ti městským částem a městské policii. Budou sloužit pro poskytnutí laické první pomoci v případě náhlé srdeční zástavy.

Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj určený k laické resuscitaci, který postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilaci). Jeho použití je velmi jednoduché, zachránce totiž navádí nejen písemnými, ale i hlasovými pokyny. Včasná defibrilace je přitom pro přežití pacienta stěžejní. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, je šance na přežití je až 94procentní, po pěti minutách se snižuje na 50 procent a za 12 minut po náhlé zástavě oběhu klesne na pouhých 25 procent. AED v Jihomoravském kraji zachránily a navrátily do plnohodnotného života už desítky pacientů. „Největší šanci na kvalitní přežití mají pacienti, jejichž zástava je spatřena a okamžitě je jim poskytnuta resuscitace včetně AED. Náhlá zástava oběhu nepostihuje jen lidi seniorského věku, ale bohužel i mladé a právě ti často nejvíc profitují ze spolupráce first responderů s AED„ říká autorka projektu MUDr. Barbora Truksová-Zuchová. Krajské zdravotnické operační středisko aktivuje průměrně 1-2 AED denně. Projekt rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů v Brně a Jihomoravském kraji odstartovala v roce 2012 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje ve spolupráci s partnery. Nyní systém přebírají i další záchranky v České republice a zájem o rozšíření sítě projevilo také Slovensko.

“Nejde jen o to rozmístit přístroje v rámci kraje, důležité je hlavně odborné vzdělávání těch, kteří jej využívají, a na tom se záchranná služba výrazně podílí. Každý pacient, který se díky systému dostane zpět do aktivního života, je odměnou za veškeré vynaložené úsilí,“ doplnil ředitel ZZS JmK Milan Klusák.

Informace také zde:

29. 8. 2017 - Úspěšná resuscitace - Brno

Dnes v nočních hodinách došlo na brněnském nádraží k náhlé zástavě oběhu u staršího muže. Svědky zástavy byli zaměstnanci nádraží, kteří ve spolupráci s operátorkou ZZS zahájili neodkladnou resuscitaci. Na nádraží je umístěn Automatizovaný externí defibrilátor. Tento přístroj byl při resuscitaci použit a byl podán defibrilační výboj, ještě před příjezdem ZZS. Společnými silami laických i profesionálních záchranářů se podařilo pacienta zresuscitovat a následně byl převezen do Fakultní nemocnice u sv. Anny na Urgentní příjem. Díky příkladné spolupráci svědků události, operátorkám ZZS, dostupnému veřejnému defibrilátoru a následné péči posádky ZZS byl muž v terénu zachráněn. Děkujeme všem, kteří se na záchraně podíleli.

1. 2. 2017 - Úspěšné použití AED

Poslední den v lednu přijalo operační středisko ZZS JmK tísňovou výzvu o náhlém bezvědomí muže v obci Novosedly. Operátorka zahájila s volajícími ihned telefonicky asistovanou resuscitaci a současně vyslala tým ZZS. Operační středisko ZZS ihned aktivovalo záchranný řetězec first respondera s AED. Pro tuto adresu byla nejbližší dostupná pomoc first respondera prostřednictvím jednotky SDH Drnholec a proto KOPIS HZS JmK ihned vyslal tuto jednotu. Hasiči po příjezdu na místo převzali resuscitaci a použili automatizovaný externí defibrilátor, který vyhodnotil srdeční aktivitu jako vhodnou k podání výboje. Hasiči prováděli kvalitní resuscitaci za pomocí AED, rozšiřenou o ventilaci pomocí ambuvaku a kyslíku. Druhý výboj byl úspěšný a u pacienta došlo k obnovení oběhu. Zdravotnická záchranná služba přijela k pacientovi, který díky rychlé pomoci všech zachránců již byl po úspěšné resuscitaci. Náš tým pacienta převzal do péče a následně jej transportoval na koronární jednotku do Brna. Tento případ je jen dalším dokladem důležitosti systému rozšíření AED v JmK, kterému se ZZS intenzivně věnuje. Díky včasné aktivaci pomoci a kvalitní resuscitaci za pomoci AED se již podařilo zachránit mnoho životů a právě tento pacient je dalším z řady osob zresuscitovaných ještě před příjezdem ZZS. Všem, kteří přispěli za záchranu pacienta patří poděkování.

21. 12. 2016 - Nové AED v boxu v Ivanovicích na Hané

V těchto dnech přibylo do seznamu AED na jihu Moravy další AED – a hned v boxu! Podívejte se na fotografie nově umístěného přístroje a na mapu, kde je umístěno.
Jak AED v boxu použít? Podívejte se na instruktážní video s panem Bolkem Polívkou, který projekt AED před časem také podpořil.

Instruktážní video: krátké a delší.

AED naleznete ZDE.

5. 11. 2016 - Aplikace ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA umožňuje odeslat zdravotnické záchranné službě přesnou polohu volajícího. Zároveň vytočí číslo 155 a uživatel aplikace je obvyklým způsobem spojen s operátorem zdravotnické záchranné služby. Aplikaci je možné v současnosti stáhnout pro IOS, Android a Windows Phone.

Více na http://www.zachrankaapp.cz/cs

2. 8. 2016 - Další nové AED

Za necelé čtyři roky od zahájení projektu je k dnešnímu dni v systému Krajského operačního střediska ZZS JMK zařazeno již 100 AED. Toto číslo není zdaleka finální.

Více v článku na www. http://brnensky.denik.cz

4. 5. 2016 - Úspěšné použití AED

Na konci dubna 2016 došlo v obci na Brněnsku k náhlé zástavě oběhu u velice mladého muže. Operátor linky 155 okamžitě zajistil vyslání výjezdového prostředku ZZS. Na místě události byla shodou okolností zdravotní sestra, která zahájila resuscitaci. Pracovníci krajského operačního střediska správně zareagovali na dostupnost first respondera a okamžitě jej aktivovali. Na místo byl ve spolupráci s KOPIS vyslán profesionální tým hasičů, kteří ihned po příjezdu převzali resuscitaci a použili AED, které zajistilo hned dva defibrilační výboje. Na místo k probíhající resuscitaci za pomocí AED přijel tým ZZS a společnými silami všech zachránců se podařilo u mladého muže obnovit krevní oběh. Muž se následně probral k vědomí a byl transportován do fakultní nemocnice u sv. Anny k následné péči.

Na tomto případu se opět ukázalo, jak důležitý je systém plošného rozmístění AED v Jihomoravském kraji. Díky němu byl další, tentokráte velice mladý muž po resuscitaci v terénu transportován do zdravotnického zařízení nejen s obnovením životních funkcí, ale zcela bez neurologických následků. ZZS JMK děkuje všem, kteří se na záchraně mladíka podíleli. Šlo o vzorovou situaci, kdy došlo k spatřené zástavě oběhu, na místě byl člověk schopný poskytnout adekvátní první pomoc, operátorem byl vyslán first responder s AED, před příjezdem ZZS byla poskytovaná výborná resuscitace hasiči za podpory AED. AED doporučilo a podalo výboj a tým ZZS odvedl opět profesionální výkon. Další AED v našem systému si může připsat zachráněný život!

25. 4. 2016 - Aktualizovaný počet AED dostupných v Jihomoravském kraji

V současné době se rozrostl počet evidovaných AED v Brně a Jihomoravském kraji na 95!

Podrobný seznam AED naleznete na SEZNAMY AED. Pokud jste vaše AED v seznamu nenašli nebo jste jej právě pořídili, kontaktujte nás! KONTAKT.

8. 3. 2016 - Spolupráce složek IZS při zásahu vrtulníku LZS

Nové vzdělávací materiály pro složky IZS a veřejnost vznikly v rámci odborné spolupráce Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje a poskytovatele LZS společnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Materiály jsou zaměřeny na specifika bezpečné a účinné spolupráce složek IZS v místě přistání vrtulníku LZS a rovněž na bezpečnou a účelnou spolupráci laické veřejnosti u autonehody.
11. 2. 2016 - Pro uživatelský komfort návštěvníků těchto webových stránek jsou nyní všechna videa spustitelná jak na klasických počítačích a noteboocích, tak i v mobilních zařízeních (tablety, chytré telefony) napříč všemi platformami (Windows, iOS, Linux). Videa jsou v novém formátu mp4.
20. 10. 2015 - Seznamte se na stránkách České resuscitační rady s: DOPORUČENÝMI POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015.
25. 10. 2014 - Dnes ráno přijaly operátorky ZZS tísňovou výzvu o náhlé ztrátě vědomí mladého muže v restauraci v Źidlochovicích. Operátorky po telefonu ve spolupráci s volající a svědky události zjistily, že muž nereaguje a nedostatečně dýchá. Proto okamžitě vyslaly výjezdový tým ZZS a se svědky zahájily po telefonu resuscitaci...
Více o úspěšné resuscitaci na: www.zzsjmk.cz/aktuality-z-vyjezdu.
30. 9. 2014 - Navazující projekt mezi ZZS JMK a HZS perfektně zafungoval. Při výjezdu ZZS JMK a HZS v Moravském Krumlově byl zachráněn muž v bezvědomí za pomoci AED.
Více o výjezdu na: www.zzsjmk.cz/aktuality-z-vyjezdu.
18. 9. 2014 - V nočních hodinách 12.9.2014 došlo k pokusu o odcizení Automatizovaného externího defibrilátoru, který je umístěn v Brně na ulici ve speciálním boxu. Více o pokusu o odcizení na: www.zzsjmk.cz/z-tisk-konferenci-a-zprav.
18. 9. 2014 - Podívejte se na reportáž První pomoc v Dobrém ránu ČT ze dne 3. září 2014.
9. 6. 2014 - Stáhněte si leták - A4 nebo leták - A6 k výstavě v URBAN CENTRU.
14. 5. 2014 - Stáhněte si leták a podrobný program k akci Brněnské dny bez úrazu.
21. 4. 2014 - Reportáž ČT ze dne 8. dubna 2014 s názvem Masáž srdce naleznete ve čtyřech
vstupech na: www.ceskatelevize.cz.
14. 12. 2013 - Přečtěte si článek „Zahájení projektu AED Brno“ v časopisu pro neodkladnou lékařskou péči Urgentní medicína.
(Truhlář, A., & Drábková, J. (2013). Zahájení projektu AED Brno. Urgentní medicína, 16 (3), 54str.)
25. 10. 2013 - Přidáno nové foto album z „Velké záchranářské akce“.
4. 10. 2013 - Stáhněte si plakát k akci „Velká záchranářská akce“. Akce bude probíhat 10. - 20. října v Olympii Brno.
3. 10. 2013 - Stáhněte si aplikaci „AED v Brně“ do vašeho iPadu v iBookstore.
20. 6. 2013 - Přečtěte si výzvu a připojte se k nám.
14. 6. 2013 - Nový článek z on-line deníku iDNES.cz v sekci Ohlasy.
10. 6. 2013 - Nové články v sekci Ohlasy.
6. 6. 2013 - Nový článek „Defibrilátory rozmístěné po městě zachrání životy“ v sekci Ohlasy.
6. 6. 2013 - Záznam pořadu České televize „Události v regionech (Brno)“ v sekci Ohlasy.
3. 6. 2013 - Stáhněte si pozvánku na výstavu „Přístroje pro život“ v Urban centru Brno.
26. 5. 2013 - Stáhněte si pozvánku k připravované akci „Den s AED“.
26. 5. 2013 - Záznam z vysílání pořadu Otázky a odpovědi Českého rozhlasu Brno v sekci Ohlasy.
22. 5. 2013 - Přidáno nové foto album „Natáčení výukových videí, MU FSpS“.
22. 5. 2013 - Přidáno nové foto album „Natáčení výukových videí, ZOO Brno“.
20. 5. 2013 - Přidáno nové foto album „Natáčení výukových videí, Zelný trh“.
10. 5. 2013 - Stáhněte si leták a plakát k akci Brněnské dny bez úrazu.
22. 4. 2013 - Přidáno nové video „Kardiopulmonální resuscitace“ v sekci Video.
14. 4. 2013 - Nový článek „Defibrilátory mohou zachránit život. Víme jak?“ v sekci Ohlasy.
17. 3. 2013 - Výsledky ankety určené obyvatelům města Brna k rozmístění AED v sekci Ankety.